Mühendislik, Ar-Ge ve Tasarım
  •  Askeri ve Sivil Projeler
  •  İnşaat, Elektrik ve Su Dağıtım Sistemleri
  •  TETRA/LTE/IT Sistemleri
  •  Petrol Gaz Alanları Sayısallaştırma Sistemleri
  •  Uydu Görüntüleme , İşleme Sistemleri